درخواست فروشگاه

راهنما

  • لطفاً در تکمیل اطلاعات دقت کنید تا در آینده دچار مشکل نشوید.
  • برای وارد کردن چند شماره تلفن آنها را با کاما (,) از هم جدا کنید.

شرایط درخواست فروشگاه

  • درخواست کننده می بایست محلی برای کسب و کار خود داشته باشد
  • از قبول درخواست فروشندگان مجازی معذوریم
  • کلیه قیمت ها توسط پنل مدیریتی ارائه شده به فروشنده در سایت درج می گردد
  • سایت لیست قیمت مسئولیتی در قبال درج اشتباه قیمت ها ندارد
  • درصورت دریافت گزارش تخلف در خصوص فروشگاه، دسترسی فروشنده به سایت مسدود و با دریافت تعهد کتبی برای عدم تکرار تخلف دسترسی مجدد فعال خواهد شد
  • فروشندگان می بایست از ثبت قیمت گوشی معیوب با قیمت متفاوت خودداری کنند
  • فروشندگان موظف هستند اطلاعات قیمت واقعی و قابل فروش را در سایت ثبت کنند